Bestuur

a. het bestuur van Stichting NOOBOO Foundation bestaat uit 3 bestuursleden;

b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelden functie:

  1. heer Amar de Winter als voorzitter;
  2. heer Rik Verkaart als secretaris;
  3. mevrouw Kadek Temi als penningmeester.

Het bestuur komt 4x per jaar samen en krijgt geen beloning.